Kirjeldus:

 • Reovee setiti, kus sadestunud sete puutub läbivoolava reoveega kokku
 • Orgaaniline aine laguneb osaliselt anaeroobsete bakerite toimel
 • Mehaaniline reoveepuhasti

Tehnilised andmed:

 • 2400 l mahtuvus

 • Kõrgendus 420mm komplektis

 • Materjal PP

 • Toruühendus sissevool DN 110

 • Toruühendus väljavool DN 110

 • Filterkorv plastist kandurmaterjaliga

 • Euroopa standard: EN 12566-3+A2:2013

Septik 2400 l+ kõrgendus 420mm

Hind 665,84€+käibemaks 20%

Hind kokku 799€

Uuri lähemalt sobiva imbväljaku kohta ja vaata hinda siit:

Tööpõhimõte:

Mehaaniline puhastusprotsess e. esimene etapp:

Reovesi liigub septikus asuvasse suurde settekambrisse, kus toimub veest raskemate osakest settimine mahuti põhja ja vees kergemate osakeste liikumine veepinnale. Mahutis toimub anaeroobne protsess, kus osa settest mis on mahuti põhjas laguneb ja tõuseb veepinnale, kus moodustub settekiht.

Bioloogiline puhastusprotsess e. teine etapp:

Eelpuhastatud reovesi liigub läbi septikus oleva filterkorvi. Filterkorvis kinnituvad kärgmaterjalist filtrile bakterid ja tekitavad seal biokile. Tekib aeroobne protsess, mille tõttu filterkorvi läbides reovesi puhastub ja see juhtakse edasi  imbsüsteemi. Imbsüsteemis eraldatakse baketrite toimel  eelpuhastatud reoveest orgaaniline aine.

Vaata septikute paigaldamise juhendit siit:

https://septikuabi.ee/septiku-paigaldusjuhend/

Küsi lisa:

 • Kui soovite paigalduspakkumist, palun kirjeldage kaevu asukohta krundil.